Garnýže můžeme dělit do jednotlivých skupin podle více hledisek. Pro základ si vezměme rozdělení podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Takže je to zejména dřevo a kov. Tradiční historicky prověřené materiály, každý se svými výhodami a každý i se svými nevýhodami. K tomu samozřejmě různé náhražky v podobě plastových materiálů a potom naprosté výstřelky designérů a bytových architektů jako třeba speciální sklo a podobně.

Přiznané i nepřiznané systémy

Budeme-li za garnýž považovat obecně každé zařízení, schopné nést záclony, či závěsy, budeme se muset zmínit o systémech přiznaných – těch, které jsou vidět a naopak jsou součástí vzhledu interiéru a na typy nepřiznané – tedy takové, které se snažíme skrýt, aby si jich člověk ani nepovšiml.