Zatímco v našem prostředí koncem dvacátých a hlavně ve třicátých letech došlo k obrovskému rozvoji trampského hnutí a vzniku nejdříve divokých osad a nepovolených chat v nejkrásnějších místech Posázaví a Poberouní, v Evropě nikdy nedošlo k rozvoji chatového boomu. U nás k tomu přispěla snad i situace politická, která vedla lidi k budování alternativních rekreačně obytných prostorů v přírodních lokalitách. To vedlo k přeměně mnoha nádherných přírodních koutů naší vlasti v chatová „sídliště“.

Západní Evropa na to šla jinak

Potřeba rekreace a původně obvyklé stěhování se „na letní byt“ se na západě proměnilo v souvislosti s možností využití karavanů a mobilních domů ve zvyk, jezdit se rekreovat do svých vlastních objektů, poskytujících naprostý komfort, ale přitom nezávislých, neukotvených neměně na jediném místě. Tento koncept nezasahuje tolik do přírody a přitom dává lidem stejné možnosti vyžití při dovolených.