Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz Uherskohradišťsko Vsetínsko Zlínsko Kroměřížsko
Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz
Přidat do Oblíbených stránek Nastavit jako výchozí stránku Nápověda A. D.   
    
 HLEDÁNÍ:
VÁŠ ROZCESTNÍK A PORTÁL ZLÍNSKÉHO KRAJE
| PAMÁTKY | KULTURA | TURISTIKA | DOPRAVA | OBCE & MĚSTA |
| ROZCESTNÍK | WEBKAMERY | FIRMY | ČLENĚNÍ KRAJE | O KRAJI |
Mapa regionu
   KM - KROMĚŘÍŽ
   UH - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
   ZL  - ZLÍN
   VS  - VSETÍN
 

   Památky Zlínského kraje

 Seřadit památky podle:
 - abecedy       
 - typu   


                            HLEDÁNÍ

 

  Obce & města Zlínského kraje

Obce & města Zlínského kraje:
B C D F H CH J
K L M N O P R
S Š T U V Z Ž
 
  Napište nám...
  Prameny a literatura
  Statistika návštěvnosti
  Spolupráce a poděkování
  Přidat objekt, památku...
  Zasílání novinek ze serveru
  O portále
 
 
SLOVÁCKO - turistická oblast
SLOVÁCKO A FOLKLÓR

      Slovácko je významným národopisným regionem, patří k nejrozsáhlejším národopisným oblastem na Moravě. Etnografický prvek se výrazně uplatňuje v jeho vnitřním členění, zahrnuje řadu podoblastí.Všechny uváděné oblasti a podoblasti se od sebe liší nejen krojem, lidovou architekturou, ale i dalšími projevy lidové kultury.V rovinných oblastech je zřetelná souvislost se starou rolnickou kulturou a horské oblasti Kopanic a Horňácka mají příbuznost s kulturou karpatskou. Slovácko je bohaté nejen lidovými kroji, ale také zvyky, obřady, lidovou písni, hudbou a slovesností. Barevnost slunce, oblohy a přírody se transformovala do lidových krojů, které nyní je možné spatřit především při slavnostních příležitostech, svátcích a lidových slavnostech s pravidelným rytmem se opakující po čtyři roční období - masopustní veselí - fašank, velikonoční pomlázka,stavění máje, ,jízda králů, hody, Vánoce - obchůzky a koledy. Nejtradičnější lidovou slavností na Slovácku jsou hody, jejichž součástí jsou krojované průvody se zvykoslovnými obřady, taneční veselice apod. Další příležitostí spatřit krásu slováckých krojů jsou folklórní festivaly, z nichž některé mají mezinárodní proslulost, při kterých také zní slovácké lidové písemně a hudba. Slovácko patří v tvůrčím projevu k vokálnímu stylu. Základním znakem interpretace slovácké písně a hudby je improvizace, ozdobování melodie, kontrastní tempa. Jsou plny výbušnosti a zároveň něžnosti a poetičnosti. Proto do tohoto kraje jezdili se inspirovat význační hudební skladatelé - Leoš Janáček, Jaroslav Křička, Vítězslav Novák, Alois Hába a další. Ze Slovácka vzešly celé generace lidových muzikantů a řada lidových souborů písní a tanců.Lidový tanec velmi přesně determinuje jednotlivé části regionu. Významnou součástí lidové kultury jsou i památky lidové architektury jako jsou domy s malovanými žudry, stodoly, sýpky, vinné sklepy a búdy apod.. Kromě jednotlivých lokalit v obcích a městech Slovácka, je možno spatřit významné ukázky těchto staveb v ucelené podobě ve skanzenu - Muzeu vesnice východní Moravy ve Strážnici. Obdobných regionů s lidovou kulturou stále se rozvíjející v oblasti duchovní sféry - lidová píseň, hudba, tanec, i kultury hmotné - kroje, keramika, kraslice, není již mnoho. Na tradice starých lidových mistrů a řemeslníků, jejichž výrobky můžeme obdivovat v muzeích , navazují současní tvůrci keramiky, krojů, předmětů z orobince, figurek z kukuřičného šustí figurek z těsta a perníku, výrobků z proutí a dřeva. S těmito výrobky je možno se setkat na lidových jarmarcích. Nejjižnější část Slovácka nazývaná - Podluží - je po národopisné stránce rozdělena na jižní a severní. Ve většině z nich se dodnes o větších svátcích a slavnostech, hlavně o hodech a svatbách nosí kroj a lidová zvyková tradice je zde stále živá.V řadě obcí je dochovaná lidová architektura. V Tvrdonicích se každoročeně začátkem června konají tradiční folklorní slavnosti. Přechodná oblast slovácko-hanácká sousedí na jihu s Podlužím, na severovýchodě s Kyjovskem. Patří sem oblast Hustopečska, Kloboucka a Ždánska. K nejznámějším obcím patří Čejkovice ( stále se obléká lidový oděv), ale i v dalších obcích je možné shlédnout především vinohradnické stavby (Čejč, Brumovice, Kobylí, Vrbice, Bořetice, Velké Pavlovice, Velké Bílovice, Rakvice ap). Střední část slovácko hanácké oblasti tvoří Krumvíř (folklorní slavnosti, honosný kroj), Klobouky u Brna , Diváky a Těšany. Na východě směrem ke Kyjovu spadají do této oblasti obce Archlebov, Věteřov a Žarošice. Zde je možné shlédnout pamětní síň a každoročně počátkem září navštívit žarošickou pouť. Dolňácko v dolním Pomoraví tvoří střední část Slovácka. Ke kyjovskému Dolňácku severnímu patří město Kyjov (Městské muzeum s expozicí Kyjovska a každé čtyři roky se zde konají folklorní slavnosti kyjovský Slovácký rok), které je známé svým okázalým krojem. Oblast Kyjovska má řadu obcí, kde lze vidět řadu dochovaných prvků tradiční lidové kultury - architekturu a zvyky a obyčeje konané během roku (Skoronice -slavnost hodů, Jízdy králů), větších obcí Osvětimany. Jižní Kyjovsko je bohaté na folklorní slavnosti (Svatobořice - Mistřín, Milotice), výrobu lidové keramiky (Ratíškovice). Strážnické Dolňácko zastupují obce se starou lidovou architekturou (Petrov - vinné sklepy Plže), Sudoměřice (ornamentální výzdoba domů), Kněždub (slavný hřbitov nazývaný Slovácký Slavín), Hroznová Lhota (organizuje každoročně o Vánocích Živý betlém), Radějov. Samotné město Strážnice je střediskem Mezinárodního folklorního festivalu konaného každoročně poslední červnovou neděli. Strážnický zámek má historické sbírky a národopisné exposice. Ve Strážnici je vybudován skanzen - Muzeum vesnice východní Moravy. K hradišťskému Dolňácku patří obce okolo Uherského Hradiště, které je pokládáno za největší kulturní centrum a srdce Slovácka. Mimo Slováckého muzea (exposice Slovácko, krátkodobé výstavy), Galerii Slováckého muzea (stálá exposice malířů Slovácka a krátkodobé výtvarné výstavy) je také příjemná i procházka do jedné z části města Mařatic, které jsou vinařskou lokalitou s řadou otevřených a veřejně přístupných vinných sklepů. Ve městě Kunovice se nosí dodnes osobitý kroj a každoročně se koná druhou červnovou neděli dětský folklorní festival Kunovské léto. Každý druhý rok pořádá město slavnost Jízdy králů. Blízký Velehrad s bazilikou Nanebevzetí P. Marie je cílem tisíce poutníků, kteří sem přicházejí v den svátku Cyrila a Metoděje 5. července.Výrobu lidové keramiky lze vidět v několika obcích (Tupesy, Buchlovice, Staré Město). Buchlovice jsou známy svými folklórními akcemi, a také na kopci Barborka je kaple, kde se koná známá pouť o svátku sv. Ducha. Hospodářskou usedlost s patrovou komorou in situ je možné shlédnout v obci Topolná v č. 93. Uherskobrodské Dolňácko je výjimečné bohatostí kroje a zachovalou lidovou architekturou. V Hluku je možné navštívit historickou tvrz a každý třetí rok se zde koná koncem května jízda králů. Ve Vlčnově je možné nahlédnout do hospodářského stavení in situ č. 57, navštívit chráněné vinné búdy a každoročně konané Vlčnovské slavnosti s jízdou králů. Většina obcí okolo Uherského Brodu vyniká velmi živou obyčejovou tradicí - konají se obchůzky o masopustu (Komňa, Bánov, Šumice) o Velikonocích (Veletiny). Město Uherský Brod je sídlem dominikánského kláštera, každoročně se zde koná první týden v říjnu velmi navštěvovaná pouť k P.Marii Růžencové. Řada obcí má svá malá muzea a památniky (Nivnice, Dolní Němčí, Hluk). Luhačovické Zálesí je přechodnou oblastí mezi Slováckem, Valašskem a Hanou. Nejznámější jsou Luhačovice se svými léčivým prameny, muzeem se sbírkami této oblasti, každoročním festivalem Duchovní písně a dětským folklorním festivalem Písní a tancem. V obcích luhačovického Zálesí se stále udržuje zvyková tradice. Nedalekým a velmi známým je poutní místo Provodov. Horňácko se nachází na severozápadním úpatí jižní části Bílých Karpat. Oblast Horňácka tvoří deset obcí, z nichž střediskovou obcí je Velká nad Veličkou. Patří stále k nejarchaičtějším národopisným oblastem - uchovala se zde původní lidová píseň a tanec, které jsou každoročeně prezentovány na Horňáckých slavnostech konaných třetí neděli v červenci. Oblast Horňácka je bohatá na přírodní krásy a bohatství léčivých bylin. Z lidové architektury se zde zachovala řada obytných a hospodářských stavení, v Kuželově je technickou památkou větrný mlýn, v Louce pozoruhodná kaplička. Moravské Kopanice jsou podhorskou oblastí se střediskovou obcí Starý Hrozenkov. Zde se každoročně v polovině července slaví Kopaničářské slavnosti, na nedaleké Javořině, na konci července, Slavnost Čechů a Slováků. Všechny kopaničářské obce se vyznačují živou lidovou kulturou (obchůzky o masopustu, šlahačce). V obci Strání se každoročně koná na konci masopustu Festival fašanku. K této oblasti patří i Bojkovicko, se městečkem Bojkovice. Dříve bylo možné v turistické sezóně navštívit zámek Nový Světlov, který měl rozsáhlou národopisnou exposici o životě lidu na moravských kopanicích a Bojkovicku.

Památky východní Moravy
2001-2024  Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz. E-mail: info@pamatky-vm.cz
Design a www aplikace stránek:  Martin Zvonek
Všechna autorská práva k obsahu jsou vlastnictvím jejich majitelů